Adress:

Värderingsinstitutet Norra AB
Granitvägen 15, 826 34 Söderhamn

Frågor?

info@fastighetsvarde.se

Telefon:

026-10 29 04

 

 

FASTIGHETSVÄRDERINGAR BOSTADSVÄRDERINGAR-VÄRDERINGSINSTITUTET NORRA AB

Fastighetsvärderingar och bostadsvärderingar

varderingarVarför görs en värdering?

Ändamålet med värderingen kan skifta, det kan gälla t.ex. belåning, köp/försäljning, tvist, skilsmässa, dödsfall, exekutiv auktion, bokslut m.m.

Vad är värde?

Det är alltid fastighetens marknadsvärde, d v s det mest sannolika pris man skulle få vid en normal försäljning på öppna marknaden som eftersöks. Det innebär att det varken handlar om lägsta eller högsta pris utan ett värde däremellan.

Hur fungerar det?

En besiktning på plats utförs alltid. Då bedöms fastighetens läge, skick, planlösning mm. Ingen djupare teknisk besiktning av fastigheten brukar ingå, men kan köpas som tilläggsuppdrag. Vid värdering av kommersiella fastigheter görs en sammanvägning av flera värderingsmetoder bl a baserade på fastighetens ekonomiska flöden och dess möjligheter att ge god avkastning. Dessutom görs en jämförelse med liknande sålda objekt.

Teknisk undersökning - överlåtelsebesiktning

När en fastighet ska överlåtas görs ofta en teknisk besiktning för att upptäcka fel och brister. Som köpare har man enligt Jordabalken en skyldighet att ta reda på vad man köper, s k undersökningsplikt.
Vi kan erbjuda denna typ av besiktningar i samarbete med andra företag, som är specialiserade på detta