Adress:

Värderingsinstitutet Norra AB
Granitvägen 15, 826 34 Söderhamn

Frågor?

info@fastighetsvarde.se

Telefon:

026-10 29 04

 

 

EKONOMISKA PLANER BRF BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR - Värderingsinstitutet Norra AB

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

ekonomiI samband med att en ny bostadsrättsförening bildas ska en ekonomisk plan upprättas enligt Boverkets regler.
En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. I en ekonomisk plan ska det bland annat finnas en byggnadsbeskrivning och uppgifter om kostnader för föreningens fastighet.

Denna plan ska sedan granskas och intygas av två sakkunniga innan den kan registreras.

Vi är godkänd intygsgivare

Hos oss är Malin Åhman och Roger Sandling godkända intygsgivare vid upprättande av ekonomiska planer.

Vi kan även bistå med...

Vi kan även bistå med själva upprättandet av den ekonomiska planen. 
Då behövs två utomstående intygsgivare, som sedan granskar den upprättade ekonomiska planen