Adress:

Värderingsinstitutet Norra AB
Granitvägen 15, 826 34 Söderhamn

Frågor?

info@fastighetsvarde.se

Telefon:

026-10 29 04

 

 

FASTIGHETSVÄRDERINGAR BOSTADSVÄRDERINGAR - Värderingsinstitutet Norra AB

Referenser

hoghusVärderingsInstitutet har under sina verksamma år utfört uppdrag i Gästrikland, Hälsingland och Medelpad med omnejd, både åt privatpersoner, fastighetsägare, kommuner och kronofogdemyndigheten.

Kontakta oss för specifika uppgifter på referenser.

PRIS

Värdering av en normal villa kostar 6 000 kr.
Vid andra uppdrag debiteras en timkostnad från 1 200kr/timme + omkostnader, alternativt kan offert erhållas.

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

ekonomiI samband med att en ny bostadsrättsförening bildas ska en ekonomisk plan upprättas enligt Boverkets regler.
En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. I en ekonomisk plan ska det bland annat finnas en byggnadsbeskrivning och uppgifter om kostnader för föreningens fastighet.

Denna plan ska sedan granskas och intygas av två sakkunniga innan den kan registreras.

Vi är godkänd intygsgivare

Hos oss är Malin Åhman och Roger Sandling godkända intygsgivare vid upprättande av ekonomiska planer.

Vi kan även bistå med...

Vi kan även bistå med själva upprättandet av den ekonomiska planen. 
Då behövs två utomstående intygsgivare, som sedan granskar den upprättade ekonomiska planen

Utredningar och utvecklingsfrågor

butikVi utför även utredningar och uppdrag med annan bakgrund än direkt värdering.

  • Värdering i samband med försäkringsskada
  • Förhandsbedömning av framtida värde vid byggnation
  • Fastighetsvärdering vid likvidation av företag
  • Hyressättning i kommersiella lokaler
  • Utredning av alternativa användningsområden
  • Värdeintyg för bestämning av stämpelskatt
  • Värderingar vid exekutiva auktioner
  • Strategiska utredningar av fastighetsbestånd och förvaltning av dessa
  • Konsultation inför avtalsskrivning hyresavtal
  • Grundläggande utbildning i fastighetsvärdering

Exempel på beställare kan vara advokater, kommuner, fastighetsförvaltare och försäkringsbolag.

Fastighetsvärderingar och bostadsvärderingar

varderingarVarför görs en värdering?

Ändamålet med värderingen kan skifta, det kan gälla t.ex. belåning, köp/försäljning, tvist, skilsmässa, dödsfall, exekutiv auktion, bokslut m.m.

Vad är värde?

Det är alltid fastighetens marknadsvärde, d v s det mest sannolika pris man skulle få vid en normal försäljning på öppna marknaden som eftersöks. Det innebär att det varken handlar om lägsta eller högsta pris utan ett värde däremellan.

Hur fungerar det?

En besiktning på plats utförs alltid. Då bedöms fastighetens läge, skick, planlösning mm. Ingen djupare teknisk besiktning av fastigheten brukar ingå, men kan köpas som tilläggsuppdrag. Vid värdering av kommersiella fastigheter görs en sammanvägning av flera värderingsmetoder bl a baserade på fastighetens ekonomiska flöden och dess möjligheter att ge god avkastning. Dessutom görs en jämförelse med liknande sålda objekt.

Teknisk undersökning - överlåtelsebesiktning

När en fastighet ska överlåtas görs ofta en teknisk besiktning för att upptäcka fel och brister. Som köpare har man enligt Jordabalken en skyldighet att ta reda på vad man köper, s k undersökningsplikt.
Vi kan erbjuda denna typ av besiktningar i samarbete med andra företag, som är specialiserade på detta

Om företaget

omGrunden till företaget etablerades 1993 när Sparbankens värderingsinstitut övergick till verksamhet i ett antal privata företag. I Hälsingland drevs verksamheten av Åke Larsson och i Gävle Jan Jansson med fastighetsvärderings- och besiktningsverksamhet.

2008

2008 förvärvades verksamheten i Hälsingland och Västernorrland av Malin Åhman. Malin är civilingenjör, lantmätare med inriktning fastighetsekonomi från KTH och har en yrkesbakgrund inom fastighetsinformation och fastighetsförvaltning, bl. a som teknisk chef på Söderhamns kommun. Malin är sedan 2011 av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

2012

2012 utökades företaget genom förvärv av verksamheten i Gävle och Gästrikland, Dalarna och Uppland med omnejd och vi välkomnade Marie Sundman till kontoret!

2014

2014 växer vi vidare med ytterligare en fastighetsvärderare, Malin von Sicard, placerad i nya lokaler på Esplanaden 10 i Sundsvall. Malin är civilingenjör, lantmätare med inriktning fastighetsekonomi från KTH och har arbetat i kommunal verksamhet med bl a exploaterings- och planfrågor.

December 2014 utökade vi ytterligare, nu till kontoret på Upplandsgatan 6 i Gävle med Rolf Danö. Rolf har under många år arbetat med fastighetsvärdering inom Swedbanks centrala avdelning inom området Gävle, Dalarna med kringområde.

2015

Vårt senaste tillskott är Roger Sandling till vårt kontor i Luleå. Roger är civilekonom från Luleå tekniska universitet och har en bakgrund inom revisionsbranchen men har de senaste 14 åren arbetat inom fastighetssektorn och i synnerhet bostadsrättsområdet.

2016

Vi utökar Gävlekontoret med Emil Larsson, utbildad fastighetsmäklare och vidareutbildad med Filosofie kandidatexamen och Ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi. Han har tidigare arbetat som bl a mäklare och arbetar nu efter vidareutbildning som fastighetsvärderare på vårt kontor i Gävle.

Fr. o. m 1 december 2016 är Malin von Sicard auktoriserad fastighetsvärderare.

2017

Vi flyttar kontoret från Esplanaden till Färjevägen 31, Alnö.

Fler artiklar...